Abordarea noastra

Mediu

Politica de mediu a ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IASI urmeaza liniile generale decise de catre managementul la cel mai inalt nivel, linii care au drept scop gestionarea durabila a aspectelor de mediu semnificative, specifice activitatilor societatii. environment
Misiunea declaratiei este aceea de a certifica angajamentul si initiativa neintrerupta a managementul la cel mai inalt nivel pentru imbunatatirea continua a Sistemului de Management de Mediu pentru activitatile, produsele si serviciile sale.
Obiectivele pentru calitatea mediului se regasesc in toate activitatile societatii, iar politica generala cuprinde urmatoarele obiective care asigura prevenirea poluarii si conformarea cu cerintele legale si alte cerinte:
- Mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management de Mediu,conform SR EN ISO 14001/2005, pentru toate activitatile, produsele si serviciile,pentru a se asigura ca acesta este corespunzator, adecvat si eficace.
- Prevenirea poluarii, prin utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce impiedica, reduc sau elimina poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea materialelor.
- Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte privind protectia mediului, asigurarea cunoasterii si aplicarii acestora si respectarea tuturor angajamentelor societatii pe linie de protectie a mediului.
- Imbunatatirea continua a performantelor de mediu, prin constientizarea avantajelor monitorizarii sistematice si continue si aplicarii masurilor pentru prevenirea poluarii.
- Folosirea eficienta si gestionarea durabila a resurselor naturale, a energiei si a terenului corespunzator amplasamentului societatii. Reconstructia ecologica in situatia incetarii partiale sau totale a activitatii societatii.
- Managementul durabil si reducerea emisiilor generate de activitatile de productie ale societatii prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.
- Instruirea continua si implicarea responsabila a personalului pentru imbunatatirea permanenta a performantelor de mediu.
- Constientizarea clientilor si furnizorilor privind cunoasterea politicii de mediu a societatii.
- Asigurarea transparentei privind politica de mediu prin comunicare si dialog permanent cu clientii, autoritatile, organismele de reglementare sau publicul.