Informatii pentru actionari

La data de 19 mai 2017, societatea avea 6,210 de actionari detinand in total 878,593,058 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0.1 RON fiecare, in urmatoarea structura a actionariatului:

Actionar

Numar de actiuni

Procent

ArcelorMittal Tubular Products Holding BV

878.277.455

99,9641

Alte persoane juridice

20.273

0,0023

Persoane fizice

295.330

0,0336

Total

878.593.058

100,0000